Basis beskrivelse av prosjektet:

Lysakerbuen ligger sentral plassert på Lysaker og eies av Fornebuveien 7-13 AS.

Bygget fordeler seg over fem etasjer hvor to av etasjene er underetasjer. Totalt areal etter rehabiliteringen er på 16.263 m2. Av dette er ca 12.000 m2 kontorarealer, kantine, lager/arkiv, garderobe, dusj og trimrom. De resterende ca 4000 m2 er innendørs parkering.

Bygget består opprinnelig av to bygg fra 1994 og 1998. Rundt årtusenskiftet ble disse byggene koblet sammen via et mellombygg, som i dag gir bygget sitt langstrakte særpreg.  Alt av innvendige oppholdsarealer skal gjennomgå en full rehabilitering koordinert av FORNY. Dette medfører full innvendig rensk av skillevegger, himlinger og innvendige overflater, samt bytte av tekniske anlegg. Det skal etableres et sosialt samlingspunkt for alle leietakerne i bygget via en moderne bedriftsrestaurant med nærliggende konferansesenter og delt resepsjon. Deler av kjelleren bygges om til et nytt trimrom med ny garderobe. I tillegg etableres det en innendørs sykkelparkering, som kun de ansatte har tilgang til, med mulighet for sykkelspyling.

Ventilasjonsanlegget oppgraderes fra konstant luftstrøm til variabel luftstrøm styrt av tilstedeværelsessensorer. Ved bruk av behovsstyrt ventilasjon kan eksisterende sjakter i hovedsak beholdes selv om antallet ansatte øker betraktelig. 3 av de eksisterende aggregatene og 2 av de eksisterende kjølemaskinene byttes ut med nye. Oppvarmningen av bygningen kommer fra vannbåren varme. Der det i det eksisterende bygget er benyttet ett-rørsystem for radiatorene etableres det nå to-rørs system for økt effekt og termisk komfort. I tillegg skiftes all belysning, bygget fullsprinkles og utstyres med nytt brann- og innbruddsalarmanlegg

Det nye tekniske anlegget medfører en stor energibesparelse og prosjektet har fått tilskudd fra Enova for dekning av deler av utgiftene tilknyttet oppgraderingen.

I tillegg til rehabilitering av det eksisterende bygget skal det bygges på rundt 1100 m2 for å få et mer fleksibelt bygg. Lokalene vil da egne seg både til cellekontorer og åpne løsninger. Nybygget vil også bidra til å gi bygget et mer helhetlig preg. Videre etableres det en ny inngangsdør på baksiden av bygget som sørger for en enklere tilkomst til bygget for ansatte som benytter seg av kollektivtransport og gangveien på baksiden av bygget.

For å redusere miljøbelastningen i byggefasen er det satt strenge mål for hvor mye CO2 utslipp som kan komme fra generell energiforbruk og transport tilknyttet byggeprosessen. Det er også satt mål for vannforbruket. Disse målene skal overvåkes og rapporteres fortløpende i byggefasen (ønsker du å følge med kan du klikke her). For å redusere forurensningen fra byggeplassen i form av støv- og via vannveier er det implementert retningslinjer for beste praksis. Det er også stort fokus på innkjøp av miljøvennlige materialer til prosjektet. Det innhentes derfor EDP’er på de materialene som benyttes i en betydelig størrelse.

Produksjonsutstyr og riggmaterialer har FORNY sammen med BackeGruppens maskinutleie, BAS, valgt med tanke på energi- og vannsparende hensyn. Til oppvarming av bygget i byggeperioden benyttes vannbåren varme og det installeres belysning med sparepærer som kan styres av bevegelsessensorer eller bestemte tidsintervaller.

Nøkkeltall

Enhet

Brutto gulvareal 16263 m2
Tomtestørrelse 10227 m2
Område for lagring 780 m2
Areal allment tilgjengelig 0 m2
Areal bygd for offentlig bruk 0 m2
Beregnet strømforbruk 115 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 37 864 CO2
Beregnet produksjon av fornybar energi 0 kWh/m2
Beregnet vannforbruk 420 000 l
BREEAM-NOR klasse Very Good
BREEAM-NOR score 60,1

Kjernefaktorene for innovasjon, miljøriktige valg og prosjektsuksess?

Lysakerbuen er FORNYs første prosjekt som er 100 % i henhold til FORNY metoden.
FORNY med partnerne Dark Arkitekter, Lefdal, CM Mathiesen og GK Ventilasjon har gjennom tett samarbeid funnet frem til fornuftige løsninger som hever bygget til et topp moderne nivå. Forny med partnere har gjennom høy samlet kompetanse og tillitsforankret samarbeid utviklet et produkt med full fokus på høyest mulig kundeverdi og tilfredshet hos fremtidige brukere av bygget.

Prosjektetteamet har samarbeidet med Enova og mottatt støtte gjennom deres program for støtte til eksisterende næringsbygg, noe som har bidratt til investering i nye energieffektive tiltak gjennom nytt SD-anlegg, forbedret varmegjenvinning, forbedret SFP og behovsstyrt ventilasjonsanlegg.

Aktørene som har bidratt i prosjektutviklingsprosessen og gjennomføringen av rehabiliteringen i Fornebuveien 7-13

Forny:

FORNY AS er BackeGruppens satsing på miljøriktig renovering og ombygging som ble etablert 1. januar 2012. FORNYs spisskompetanse ligger i det å bli tidlig engasjert i prosjekter for å kunne bidra til at de riktige valgene tas på de mest optimale tidspunktene.

”Med FORNY på laget, vil prosjektene bli mer lønnsomme og mindre arbeidskrevende.”

FORNY jobber etter prinsippene om talentbasert ledelse for å skape engasjement hos alle prosjektdeltakere.  Det vil si at menneskene som har talent for å skape den kundeverdien som er definert i hver enkelt fase i prosjektet jobber med oppgaver knyttet til denne fasen. På denne måten settes det sammen team av egne ansatte og partnere som har ett mål for øyet: Optimalisere kundeverdi!

FORNYs ansatte har bred kompetanse innen prosjekterings- og prosjektledelse. Sammen med sine faste samarbeidspartnere på tekniske fag utvikler og leder FORNY prosjekter i verdensklasse.

Dark arkitekter:

Dark Arkitekter ble etablert i 1988 og har i dag en stab på 48 arkitekter, som del av DARK AS utgjør de et av de største arkitektmiljøene i Norge.

Foruten rehabilitering av eiendommer, arbeider Dark Arkitekter både med overordnet byplanlegging, større næringsbygg og boliger. I tett samspill med oppdragsgivere utvikler Dark Arkitekter nyskapende og miljøvennlige løsninger. Gode prosesser og tverrfaglig samarbeid i team er del av arbeidsformen, noe som gir de gode løsningene og den beste garanti for at det skapes verdier og tilfredshet blant kunder og oppdragsgivere.

GK ventilasjon:

GK har lang erfaring og tilsvarende høy kompetanse med å prosjektere, levere og montere luftbehandlingssystemer, bygg-automasjon og kjølesystemer i nye og eksisterende bygg.

GK setter  sterkt fokus på planleggingsfasen av prosjekter for å sikre smidig gjennomføring og et optimalt resultat. Nettopp fordi den kompliserte ventilasjonstekniske leveransen innebærer høy grad av integrasjon med de øvrige tekniske- og bygningsmessige fag. Det er av denne grunn GK har vunnet og gjennomført en rekke komplekse ventilasjonsentrepriser de siste årene.

Lefdal Installasjon:

Lefdal Installasjon er en ledende installasjonsbedrift med betydelig kompetanse og bredt leveringsspekter innen elkraftinstallasjoner, tele og data, og sikkerhetsløsninger.

Som totalleverandør utfører de alle typer sterk – og svakstrømsinstallasjoner til nærings- og offentlige bygg, boliger og leiligheter. Utførelsene varierer fra mindre serviceoppdrag og enkeltinstallasjoner til omfattende prosjekter og langsiktige serviceavtaler.

Lefdal  står for hele installasjonsprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring. De har også lang erfaring med å ta seg av drift, service og vedlikehold avinstallasjoner.

Lefdals fremste mål er å være en formålstjenlig samarbeidspartner. De har igjennom 77 år i bransjen oppbyd seg en bred kompetanse bygd på dypt forankret fremtidsrettede visjoner. Og er derfor i dag mer enn en solid leverandør for sine kunder, de er også et kompetansesenter. Lefdal holder seg kontinuerlig oppdatert  i utviklingen av bransjen og søker stadig etter praktiske og kostnadseffektive installasjonsløsninger. Dette betyr levering av moderne, lønnsomme og miljøriktige løsninger. Dyktige fagfolk står for prosjektledelse og gjennomføring for å nå denne målsettingen. For optimalt resultat gjøres dette i nært samarbeid med kunder enten det er byggherrer, konsulenter, privatpersoner eller byggentreprenører.

C.M. Mathiesen:

C. M. Mathiesen & Co. AS er en rørentreprenør med lang tradisjon og leverer alle typer rørtekniske anlegg til sykehus, hotell, industri, kontor og forretningsbygg. De utfører også alle former for service- og rehabiliteringsoppdrag.

Selskapet med sine 65 kvalifiserte medarbeidere jobber kontinuerlig med videreutvikling for å holde seg oppdatert på krav til miljø og kvalitet. Staben bestårav ingeniører, prosjektledere og rørleggere med lang erfaring i å levere skreddersydde sanitær- og kostnadseffektive energisystemer.

C. M. Mathiesen & Co. AS ble etablert i Christiania i 1875 av rørleggermester Carl Martin Mathiesen, og er i dag en av landets eldste aktører i VVS- næringen. I mer enn 135 år har bedriften bygget opp omfattende teknisk kompetanse innen VVS-faget og har hele veien satt strenge krav til den kvaliteten de leverer til sine kunder. Tidlig på 1900 tallet ble bedriften også kjent for sin grossistvirksomhet. Grossistdelen ble skilt ut som et eget AS i 1983 og ble solgt til
Brødrene Dahl & CO i 1990. Bedriften er heleid av Trond Dahl-Pedersen som er 4. generasjons etterkommer av grunnleggeren.

Akershus Eiendom:

Akershus Eiendom er landets ledende megler av næringseiendom. De leverer tjenester innen transaksjoner, utleie, analyse og verdivurdering av næringseiendom. Det er i dag 32 ansatte og partnere i selskapet.

Akershus Eiendom ble etablert i 1992 med næringsmegling som virksomhetsområde – både transaksjoner og utleie. Selskapet har siden sin etablering gjennomført mange av de største transaksjonene i markedet. Fra 1997 satset selskapet mer bevisst på utleie ved opprettelse av en egen utleieavdeling, og i 2001 ble avdeling for Analyse- og verdivurderings etablert.

I 2001 inngikk Akershus Eiendom en samarbeidsavtale med et av verdens ledende meglerhus, Jones Lang LaSalle, og denne avtalen har medført betydelige inntektssynergier mellom selskapene. Akershus Eiendom har også et samarbeid med Kyte Næringsmegling i Bergen.

Tilbakemelding

Har du spørsmål eller eventuelle klager? Bruk skjemaet under og vi vil svare deg så raskt vi klarer.

 

Status / Fremdrift

Nye arbeider i Fornebuveien 7-9

Kjære naboer.

Backe Forny går nå i gang med tilpasninger til ny leietaker i tredje etasje i Fornebuveien 7-9.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å redusere den utvendige belastningen, men vil måtte sette opp en plattform på byggets nordlige hjørne (se illustrasjon) samt en transportheis. Til denne plattformen vil materialer bli levert og det vil forekomme bruk av leveransebiler med kran.

Skjermbilde

Vi vil tilstrebe færrest mulige leveranser og transporter og vil forsøke å melde fra om de største på denne siden. Håper på forståelse for at det må bli noe støy og noe transport og ber om å bli kontaktet dersom det er noe det ønskes svar på.

 Våre kontaktpersoner for arbeidene er
Erling C. Thune-Holm, 95 12 12 40

Per Øivind Bodding, 98 69 17 79

Ida Blytt, 40 40 50 63

(10.11.2016)

Implenia flytter inn

Implenia begynner innflytting fredag 18. mars og fortsetter videre etter påsken.

Det vil være noe aktivitet på byggeplassen 21.-23. mars, ellers blir det stille på bygget i påsken.

Etter påsken setter arbeidet i resten av arealene i gang. Kakestykket, to møterom i kantinen, samt arealene bak kantinen.

Fasadearbeidet bak kantinen er også i gang.

(16.03.2016)

En liten oppdatering

Overlevering til Widerøe gikk veldig bra, leietaker er kjempe fornøyde med nye FORNYet lokaler.

Vi er godt i gang med FORNYing av lokalene til Implenia som overtar 18. mars 2016.

Implenia skal leie nr. 11 3. etg del 3-4-5 og 2. etg del 4 og 5.

Det vil til tider foregå tung loss fra kranbil inn i bygget utenfor kantine mot naboer.

Fasaden utenfor kantinen skal få nye utvendig persienner, samt hele fasaden mot naboer skal males. Det vil bli etablert stillas på deler av fasaden.

(23.02.2016)

Fremdriften går som planlagt

Widerøe overtar sine lokaler 28. januar, de skal holde til i 2. etasje i nummer 11 og mellombygget.

Implenia sine lokaler i 2. og 3. etasje har oppstart i begynnelsen av februar.

Hele fasaden på baksiden (mot naboene) skal pusses opp. Dette starter opp på nyåret når været er mildere.

(24.11.2015)

Oppdatering fra byggeplassen

Canon sine lokaler er i rute og overleveringsdato er 30. oktober.

Widerøe er ny leietaker i deler av 2. etg. Her er vi i full gang og har overlevering i slutten av januar.

Fra mandag uke 42 vil hovedinngang i nr. 11 være stengt i ca 2 uker grunnet utomhusarbeid.

(15.10.2015)

Oppstart fase 3

Vi er i gang igjen! Fase 3 starter opp i uke 36. Du finner byggeplasskontoret i 2. etage i Fornebuveien 11.

(31.08.2015)

Kontakt på byggeplassen

Brakkeriggen er nå fjernet, men FORNY sin prosjektadministrasjon sitter i 1. etasje i Fornebuveien 11. Kom gjerne innom!

(04.06.2015)

Overlervering

Fase 2 ble i går overlevert og i dette øyeblikk hygger leietakerene seg med kake og kaffe i ny flott kantine. De gleder seg til å ta i bruk både møterom og trimrom. Brakkeriggen blir i dag hentet.

DSC_0003 DSC_0042DSC_0006 DSC_0016

(02.06.2015)

Siste innspurt fase 2

Det er en glede å meddele at Lysakerbuen nærmere seg Fornyet stand.

Vi er i sluttfasen og nærmere oss overlevering. Siste finpuss jobbes med før overlevering mandag 1. juni.

(29.05.2015)

Overlevering av storkjøkken

I går ble storkjøkkenet overlevert til Basale. De 3 stuer er i full sving med forberedelser til kantinedrift fra 1. juni.

(28.05.2015)

Atriet

Mye har skjedd i atriet den siste tiden. Om kun kort tid er dette Lysakerbuens nye kantine.

2605atriet

(26.05.2015)

Vann, transport og energi april

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 500 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 16 400 CO2

Mål om forbruk: 37 864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 1 184 064 kWh

Mål om forbruk: 1 870 000 kWh

Sorteringsgraden i produksjonsfasen på 99,77%

(21.05.2015)

 

Vellykket overlevering av fase 1

Med glede overleverte vi fase 1 i går 16. mars. Null feil og god stemning!

overlevering

(17.03.2015)

Vann, transport og energi mars

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 440 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 14 966 CO2

Mål om forbruk: 37 864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 1 084 267 kWh

Mål om forbruk: 1 870 000 kWh

Sorteringsgraden i produksjonsfasen på 100%

(13.03.2015)

Snart kan vi ønske BackeGruppen velkommen i nye lokaler

Backevegg

(12.02.2015)

Det nærmer seg overlevering av fase 1

Se så flotte lokaler Backe-gruppen får!

I disse dager har vi gjennomført lukkebefaring av systemhimling og vi er nå i innspurten av fase 1. Tekniske installasjoner i driftsettes og testes denne uken.

1 2

(02.03.2015)

Vann, transport og energi februar

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 406 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 14 599 CO2

Mål om forbruk: 37 864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 968 573 kWh

Mål om forbruk: 1 870 000 kWh

Sorteringsgraden i produksjonsfasen på 100%

(18.02.2015)

 

Bildeoppdatering fra Lysakerbuen

P1000113

P1000115

P1000112

P1000109

P1000119

 

(20.01.2015)

 

Vann, transport og energi 1. januar

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 317 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 13 828 CO2

Mål om forbruk: 37 864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 243 636 kWh

Mål om forbruk: 1870 000 kWh

Vi holder sorteringsgraden i produksjonsfasen på 100%

(01.01.2015)

Oppdatering 18. desember

Vi har nå støpt søyler og avrettet gulv. Vi er klare til å legge tepper på gulv rett over nyttår. Vi ligger godt an til å levere fase 1 til avtalt tid. (18.12.2014)

 

Time-lapse av byggeplassen

(02.10.2014-25.11.2014)

Time-lapse av byggeplassen

(19.08.2014-01.10.2014)

Vann, transport og energi 1. desember

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 272 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 12 355 CO2

Mål om forbruk: 37 864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 117 183 kWh

Mål om forbruk: 1870 000 kWh

Sorteringsgraden ligger fortsatt på 100%

(01.12.2014)

Vann, transport og energi 1. november

Vann                                                                                                                                                                      

Forbruk til nå: 148 000 liter

Mål om forbruk: 420 000 liter

Transport                                                                                                                                                          

Forbruk til nå: 12051 CO2

Mål om forbruk: 37864 CO2

Energiforbruk                                                                                                                                                    

Forbruk til nå: 79 210 kWh

Mål om forbruk: 1870 000 kWh

I produksjonsfasen har vi til nå en sorteringsgrad på 100%

(01.11.2014)

Siste nytt fra byggeplassen 29. september

Vi har nå avsluttet rivingen og er i full gang med å bygge vegger og skjørt. Hubro har startet arbeidet med ny fasade mot E18. De tekniske er i full gang med sine arbeider, så nå kan lukking av vegger snart begynne. (29.09.2014)

Oppdatering fra byggeplass 04. august

I løpet av den første måneden på byggeplass har Lysakerbuen allerede fått gjennomgå store forandringer. Store deler av bygget har blitt strippet ned til betongen og står klart for å bli fornyet for fullt. Nå som den opprinnelige cellekontorløsningen er revet, er det enklere å få et bilde av hva de nye, åpne, kontorlandskapene vil gjøre for byggets atmosfære. I tredje etasje har byggingen av et prøvekontor allerede startet. Tanken bak prøvekontoret er å gjøre det enklere for potensielle leietakere å få et inntrykk av hvordan Lysakerbuen vil se ut. På utsiden av bygget er store deler av den opprinnelige fasaden revet, og det vil bli satt nye fundamenter den kommende uken. Videre kan vi glede oss til en ny glassfasade på mellombygget som vil føre til økt naturlig lys i store deler av bygget. Følg med videre for bilder, video og oppdatering fra byggeplassen! (04. 08.2014) 

Sorteringsgrad

Sorteringsgraden ligger på 86,8 % sortert avfall, og 13,2 % restavfall. Dette er fraksjonene levert til Norsk Gjenvinning. Legger vi til ca 28 tonn m/metaller, levert hos Teigen, blir sorteringsgraden enda bedre ca 92-93 %! (04.08.2014)

Vannforbruk

Forbruk til nå: 58 000 L
Mål om forbruk totalt: 420 000 L
Prosentandel til nå: 13,8 % (20.08.2014)

 

Transport

Forbruk til nå: 598 kg CO2
Mål om forbruk totalt: 37 684 kg CO2
Prosentandel til nå: 1,6 % (20.08.2014)

 

Energiforbruk

Forbruk til nå: 465 kWh
Mål om forbruk totalt: 1 870 000 kWh
Prosentandel til nå: 0,02 % (20.08.2014)

Forbruk til nå: 610 kg CO2
Mål om forbruk totalt: 398 430 kg CO2
Prosentandel til nå: 0,002 % (20.08.2014)

 

Time-lapse av byggeplassen

(28.07.2014-18.08.2014)

 

(03.07.2014-23.07.2014)

 

Bilder fra byggeplassen

Kjære naboer.

Backe Forny går nå i gang med tilpasninger til ny leietaker i tredje etasje i Fornebuveien 7-9. Vi vil gjøre vårt ytterste for å redusere den utvendige belastningen, men vil måtte sette opp en plattform på byggets nordlige hjørne (se illustrasjon) samt en transportheis. Til denne plattformen vil materialer bli levert og det vil forekomme bruk av leveransebiler med kran.

Skjermbilde

Vi vil tilstrebe færrest mulige leveranser og transporter og vil forsøke å melde fra om de største på denne siden. Håper på forståelse for at det må bli noe støy og noe transport og ber om å bli kontaktet dersom det er noe det ønskes svar på.

Våre kontaktpersoner for arbeidene er:
Erling C. Thune-Holm, 95 12 12 40

Per Øivind Bodding, 98 69 17 79

Ida Blytt, 40 40 50 63

Fredag 22.04 til tirsdag 26.04 vil det pågå montering av stillas utenfor kantinen (Fornebuveien 11-13 mot naboer).

En riktig god påske ønskes til alle fra FORNY.

Det vil være noen aktivitet på byggeplassen fra 21. til 23. mars.

Kontoret på byggeplassen holder stengt fra 23.12.15 til 04.01.16. FORNY ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

BackeGruppen skal ha innflytningsfest i Fornebuveien 7-11 fredag 16. oktober. Festen avsluttes klokken 23.00. Vi håper dette ikke vil være forsyrrende for våre naboer.